Кратка история на тютюнопушенето

Източник на снимката

Откога съществува тютюнът?

Тютюнът расте свободно в дивата природа в Северна и Южна Америка от близо 8000 години.

Преди около 2000 години тютюнът започва да се дъвче или пуши по време на културни събития и религиозни церемонии .

Кой открива тютюна и къде?

Първият европеец, открил пушенето, е Христофор Колумб .

През 1531 г. тютюнът е култивиран за първи път в Европа (в Санто Доминго). До 1600 г. употребата на тютюн се е разпространила в Европа и Англия и е била използвана като паричен стандарт, практика, която продължава и през следващия век .

До 1700 г. тютюнопушенето е станало още по-широко разпространено и се е появила тютюневата индустрия .

Кога за първи път тютюнът е сметнат за опасен за здравето?

През 1602 г. анонимен английски автор публикува есе, озаглавено Worke of Chimney Sweepers (sic), което заявява, че болестите, които често се наблюдават при коминочистачите, са причинени от сажди и че тютюнът може да има подобни ефекти върху тялото. Това бил един от най-ранните известни случаи на свързване на тютюнопушенето с лошо здраве.

През 1795 г. Самуел Томас фон Сомеринг от Мейн (Германия) съобщава, че става все по-ясна връзката на раковите заболявания на устните при пушачите на лула.

През 1798 г. американският лекар Бенджамин Ръш пише за медицинските опасности от тютюна.

През 20-те години на миналия век започват да се появяват първите медицински доклади, свързващи пушенето с рака на белите дробове. Много редактори на вестници отказали да съобщят тези открития, тъй като не искали да обидят тютюневите компании, които рекламирали много по това време в техните медии .

Поредица от големи медицински доклади през 50-те и 60-те години потвърждават, че тютюнът причинява редица сериозни заболявания.

Кога са разработени цигарите?

Машините за производство на цигари са разработени през втората половина на 1800 г. Първите такива машини произвеждали около 200 цигари в минута (днешните машини произвеждат около 9000 в минута). Евтиното масово производство и използването на реклама на цигари позволили на тютюневите компании да разширят своите пазари през този период.

Какво причини растежа а по-късно спада на тютюнопушенето на традиционните пазари?

Разпространението на пушенето на цигари продължило да нараства в началото на 20-ти век главно в резултат на:
Разработване на нови форми за насърчаване на тютюна
Способността на тютюневата индустрия чрез своята власт и богатство да влияе върху политиките на политическите партии.

Пушенето се увеличило драстично по време на световните войни, главно поради политиката за предоставяне на безплатни цигари на съюзническите войски като упражнение за „повишаване на морала“.

По-късно през двадесети век тютюнопушенето станало по-малко популярно поради бързото нарастване на знанията за здравните ефекти от активното и пасивното пушене.

Хората също така разбрали за усилията на тютюневата индустрия да заблуждава обществеността относно здравните последици от тютюнопушенето и да манипулира обществената политика за краткосрочните интереси на индустрията.

Първите успешни съдебни дела срещу тютюневи компании за заболявания, свързани с тютюнопушенето, се случили през втората половина на 20-ти век.

Какви са настоящите световни тенденции в пушенето?

Тъй като разпространението на тютюнопушенето намаля на традиционните пазари в Северна Америка и Западна Европа, тютюневата индустрия пренасочи усилията си за промотиране към по-слабо развитите и нововъзникващи нации в Африка, Азия, Близкия изток, бившия Съветски съюз и Латинска Америка . Често слабата регулаторна среда в тези страни допълнително насърчава индустрията да се насочи към населението в тези държави.

Ако сегашните модели се запазят, употребата на тютюн ще убива приблизително 10 милиона души всяка година по света .; 70% от тези смъртни случаи ще се случат в по-слабо развитите и нововъзникващите нации.

Източник на статията

Коментари